Habari Consulting

organiseren in verandering

 

Habari Consulting Actueel.

Zorg op weg naar 2025

Van 1 maart 2020 tot 1 juni 2021 was ik tijdelijk bestuurder van Hanzeheerd, een kleine zorginstelling in Hattem/Heerde. Centraal in de opdracht stond naast bestuurlijke continuïteit, het uitwerken van de strategische hoofdkeuzes in mogelijke toekomstscenario's. Inmiddels zijn hier keuzes in gemaakt. Hanzeheerd was blijven steken in de ontwikkeling van verzorgingshuis naar complexe verpleeghuiszorg. Er is daarom gekozen voor een bestuurlijke fusie met IJsselheem uit Kampen. Na goedkeuring van NZA en ACM is Hanzeheerd op 1 juni 2021bestuurlijk gefuseerd met IJsselheem. Ik ben blij dat ik Hanzeheerd heb kunnen helpen met deze ingrijpende keuze. 

Tevens ben ik voorzitter van RvC van woningbouwcorporatie Viveste in Houten, Bunnik en Wijk bij Duurstede. We zijn op weg naar een fusie met Mitros uit Utrecht eind 2022. Samen staan we sterker in de grote woningbouwopgave rondom Zuid-Oost Utrecht.

Sinds 2019 ben ik lid Raad van Toezicht van Stichting Stadsring 51 Amersfoort, een organisatie voor advies en hulp bij schulden. 

  Overzicht opdrachten

 • bedrijfsplan kinderopvangorganisatie 2011
 • strategisch beleidsplan Jeugdzorginstelling Amersfoort 2011
 • advisering diverse vastgoedprojecten wonen met zorg 2010-2016
 • interim-Raad van Bestuur PuurZuid Amsterdam. sept.2011-april 2012
 • interim directeur ZorgPalet Baarn-Soest. april 2012-febr.2013
 • raad van bestuur Pieter van Foreest Delft. april 2013-juni 2015. Een intensieve periode om na diepe crisis nieuwe strategische beleidskeuzes vorm te geven. 
 • coach topclass Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Sinds 2011
 • voorzitter raad van commissarissen woningbouwcorporatie Viveste Houten en Wijk bij Duurstede. Sinds april 2015. 
 • Van januari 2015 tot april 2018 voorzitter van het Toon Hermans Huis Amersfoort. Mooie vrijwilligerstaak
 • directeur-bestuurder Noorderbreedte Leeuwarden. sept 2015-sept 2016. Met Noorderbreedte hernieuwde start gemaakt. Strategische koers met focus op complexe verpleeghuiszorg, met daarnaast enkele bijzondere doelgroepen als Korsakov en Huntington. Ontvlechting vanuit MCL in fasen uitgewerkt zodat verzelfstandiging mogelijk wordt.
 • directeur stichting Lijn5 Jeugdzorg. oktober 2016-januari 2018.  Lijn5 heeft vele effecten ondervonden van de decentralisatie naar gemeentes. Organisatie ingrijpend gereorganiseerd en opnieuw gepositioneerd met focus op behandeling van jongeren met LVB problematiek.
 • Voorzitter Raad van Bestuur stichting Luciver in Wijchen. jan 2018 -sept 2018.  Een klein klooster verzorgingshuis op weg naar een nieuwbouw Verpleeghuis. Transitieplan nieuwbouw opgezet en samenwerking met Woningbouwcorporatie opnieuw vorm gegeven.
 •  Directeur van de Brug in Driebergen en de Bilthuysen in de Bilt. nov 2018-febr 2020      Het zijn twee regionale instellingen voor ouderenzorg ressorterend onder de Opbouw. Mooie hoogtepunten  waren  de opening van het nieuwe Verpleeghuis Beukenstein in Driebergen,  het samengaan van de beide instellingen met Lyvore uit Soest-Amersfoort en de eerste stappen op weg naar nieuwbouwplannen voor de Locatie Sparrenheide.