Habari Consulting

organiseren in verandering

 

Habari Consulting Actueel.

Zorg op weg naar 2025

Sinds 1 maart tijdelijk bestuurder van Hanzeheerd, een kleine zorginstelling in Hattem/Heerde. Centraal in de opdracht staat naast bestuurlijke continuïteit, het uitwerken van de strategische hoofdkeuzes in mogelijke toekomstscenario's.

Corona

Wie had kunnen vermoeden dat het Coronavirus in Heerde zo hard zou toeslaan. In een paar dagen waren meer dan tien bewoners van Brinkhoven besmet. Brinkhoven is een verzorgingshuis in transitie op weg naar Verpleeghuis. Het dorp bleek het hart van de Corona-epidemie op de NO-Veluwe met een van de hoogste besmettingscijfers van Nederland.  Uiteindelijk werd de helft van het aantal bewoners ziek. 25 van hen zijn overleden. Ook was er heel veel uitval van zieke medewerkers. Met hulp van inzet van Defensie hebben we continuteit van zorg kunnen waarborgen. Een ongekende situatie die ook ik nog nooit had meegemaakt. Opmerkelijk was dat de andere locatie 12 km verder geheel vrij is gebleven van Corona. Sinds begin Mei is de locatie Coronavrij.

Daarnaast ben ik voorzitter van RvC van woningbouwcorporatie Viveste in Houten, Bunnik en Wijk bij Duurstede. Nu oriëntatie op Kromme Rijn Gebied en de uitbreidingen rondom Utrecht Stad. Sinds oktober 2019 lid Raad van Toezicht van Stichting Stadsring 51 Amersfoort, een organisatie voor advies en hulp bij schulden.

  Overzicht opdrachten

 • bedrijfsplan kinderopvangorganisatie 2011
 • strategisch beleidsplan Jeugdzorginstelling Amersfoort 2011
 • advisering diverse vastgoedprojecten wonen met zorg 2010-2016
 • interim-Raad van Bestuur PuurZuid Amsterdam. sept.2011-april 2012
 • interim directeur ZorgPalet Baarn-Soest. april 2012-febr.2013
 • raad van bestuur Pieter van Foreest Delft. april 2013-juni 2015. Een intensieve periode om na diepe crisis nieuwe strategische beleidskeuzes vorm te geven. 
 • coach topclass Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. Sinds 2011
 • voorzitter raad van commissarissen woningbouwcorporatie Viveste Houten en Wijk bij Duurstede. Sinds april 2015. 
 • Van januari 2015 tot april 2018 voorzitter van het Toon Hermans Huis Amersfoort. Mooie vrijwilligerstaak
 • directeur-bestuurder Noorderbreedte Leeuwarden. sept 2015-sept 2016. Met Noorderbreedte hernieuwde start gemaakt. Strategische koers met focus op complexe verpleeghuiszorg, met daarnaast enkele bijzondere doelgroepen als Korsakov en Huntington. Ontvlechting vanuit MCL in fasen uitgewerkt zodat verzelfstandiging mogelijk wordt.
 • directeur stichting Lijn5 Jeugdzorg. oktober 2016-januari 2018.  Lijn5 heeft vele effecten ondervonden van de decentralisatie naar gemeentes. Organisatie ingrijpend gereorganiseerd en opnieuw gepositioneerd met focus op behandeling van jongeren met LVB problematiek.
 • Voorzitter Raad van Bestuur stichting Luciver in Wijchen. jan 2018 -sept 2018.  Een klein klooster verzorgingshuis op weg naar een nieuwbouw Verpleeghuis. Transitieplan nieuwbouw opgezet en samenwerking met Woningbouwcorporatie opnieuw vorm gegeven.
 •  Directeur van de Brug in Driebergen en de Bilthuysen in de Bilt. nov 2018-febr 2019      Het zijn twee regionale instellingen voor ouderenzorg ressorterend onder de Opbouw. Mooie hoogtepunten  waren  de opening van het nieuwe Verpleeghuis Beukenstein in Driebergen,  het samengaan van de beide instellingen met Lyvore uit Soest-Amersfoort en de eerste stappen op weg naar nieuwbouwplannen voor de Locatie Sparrenheide.