Werkwijze

Gericht op resultaat

Voorafgaand aan elke opdracht formuleren wij op basis van een intakegesprek een plan van aanpak. In overleg met u worden doelen en resultaten vastgesteld.


U weet waar u opdracht voor geeft. Via tussenrapportage heeft u grip op de voortgang. Naar aanleiding van onze eindrapportage bespreken we de resultaten met u.


Habari Consulting zoekt duurzame resultaten. Drie maanden na afronding opdracht zoeken we overleg met u of de veranderingen een duurzaam karakter hebben gekregen.


Habari Consulting

Kortenaerlaan 6

3951CK Maarn

tel. 06-51200734

info@habariconsulting.nl