Habari Consulting Actueel.


Net als in 2021 en 2022 ben ik beschikbaar voor korte adviesopdrachten ten behoeve van een Raad van Toezicht of Raad van Bestuur.


Tot 1 januari 2023 was ik voorzitter van RvC van woningbouwcorporatie Viveste in Houten, Bunnik en Wijk bij Duurstede. Per 1 januari 2023 is Viveste gefuseerd met Mitros Utrecht tot de nieuwe corporatie Woonin. Samen staan we sterker in de grote woningbouwopgave rondom Zuid-Oost Utrecht. Mijn periode van 8 jaar eindigde 1 april 2023. Daarmee een periode van strategische heroriëntatie van Volksbelang Wijk bij Duurstede afgerond met fusies met Viveste en nu Woonin.


Sinds 2019 ben ik lid Raad van Toezicht van Stichting Stadsring Amersfoort, een organisatie voor advies en hulp bij schulden. Per 1 juli 2023 ben ik voorzitter van de Raad.


Overzicht opdrachten

 • bedrijfsplan kinderopvangorganisatie 2011

 • strategisch beleidsplan Jeugdzorginstelling Amersfoort 2011

 • ontwikkeling diverse vastgoedprojecten wonen met zorg 2010-2016

 • raad van Bestuur PuurZuid Amsterdam. sept.2011-april 2012

 • directeur ZorgPalet Baarn-Soest. april 2012-febr.2013

 • raad van bestuur Pieter van Foreest Delft. april 2013-juni 2015.Een intensieve periode om na diepe crisis nieuwe strategische beleidskeuzes vorm te geven.

 • coach topclass Erasmus Centrum voor Zorgbestuur. 2011-2018

 • voorzitter raad van commissarissen woningbouwcorporatie Viveste Houten en Wijk bij Duurstede. april 2015-april 2023.

 • Van januari 2015 tot april 2018 voorzitter bestuur van het Toon Hermans Huis Amersfoort. Mooie vrijwilligerstaak

 • directeur-bestuurder Noorderbreedte Leeuwarden. sept 2015-sept 2016.Met Noorderbreedte hernieuwde start gemaakt. Strategische koers met focus op complexe verpleeghuiszorg, met daarnaast enkele bijzondere doelgroepen als Korsakov en Huntington. Ontvlechting vanuit MCL in fasen uitgewerkt zodat verzelfstandiging mogelijk wordt.

 • directeur stichting Lijn5 Jeugdzorg. oktober 2016-januari 2018.Lijn5 heeft vele effecten ondervonden van de decentralisatie naar gemeentes. Organisatie ingrijpend gereorganiseerd en opnieuw gepositioneerd met focus op behandeling van jongeren met LVB problematiek.
 • raad van Bestuur stichting Luciver in Wijchen. jan 2018 -sept 2018. Een klein klooster verzorgingshuis op weg naar een nieuwbouw Verpleeghuis. Transitieplan nieuwbouw opgezet en samenwerking met Woningbouwcorporatie opnieuw vorm gegeven.

 • directeur van de Brug in Driebergen en de Bilthuysen in de Bilt. nov 2018-febr 2020 Het zijn twee regionale instellingen voor ouderenzorg ressorterend onder de Opbouw. Mooie hoogtepunten waren de opening van het nieuwe Verpleeghuis Beukenstein in Driebergen, het samengaan van de beide instellingen met Lyvore uit Soest-Amersfoort en de eerste stappen op weg naar nieuwbouwplannen voor de Locatie Sparrenheide.

 • raad van bestuur van Hanzeheerd, maart 2020-juni2021, een kleine zorginstelling in Hattem/Heerde. Centraal in de opdracht stond naast bestuurlijke continuïteit, het uitwerken van de strategische hoofdkeuzes in mogelijke toekomstscenario's. Maar binnen twee weken bleek het verpleeghuis Brinkhoven te veranderen in een Corona-nachtmerrie. Meer dan de helft van de 70 bewoners kreeg Corona, 27 van hen zijn in korte periode overleden. Het dorp Heerde stond in de top 10 van gemeenten met de hoogste besmettingscijfers. Heel veel medewerkers vielen uit met Corona. Met hulp van Defensie is het gelukt zorg te blijven bieden. Het isolement door de lock down van verpleeghuizen vond ik het meest ingrijpend. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat we op dit punt vaak de grenzen hebben opgezocht. De tweede golf bleek veel milder. We hebben al heel vroeg overal sneltesten gebruikt en dat heeft ons zeker geholpen. En directe familie mocht steeds op bezoek komen. Vanuit de strategische heroriëntatie eind 2020 is gekozen voor een bestuurlijke fusie met IJsselheem uit Kampen. Na goedkeuring van NZA en ACM is Hanzeheerd op 1 juni 2021 bestuurlijk gefuseerd met IJsselheem.

Habari Consulting

Kortenaerlaan 6

3951CK Maarn

tel. 06-51200734

info@habariconsulting.nl