Wat biedt Habari Consulting

Advies

Besturen en leiden van organisaties is mensenwerk. Soms heeft u behoefte aan reflectie op beleid of het bespreken van een concreet probleem, zodat u verder kan. In een éénmalig adviesgesprek of een reeks van gesprekken, help ik u graag.


Habari Consulting helpt bij ontwikkeling van uw strategie en de daaraan verbonden beleidskeuzes. Dat kan door als sparringpartner te reflecteren op door u ontwikkelde concepten. Ook kan Habari Consulting het proces van strategieontwikkeling binnen uw organisatie leiden. Op basis van analyse van de omgeving en uw organisatie komen wij met strategische scenario's. Op basis van uw keuzen werken wij de plannen verder uit.

Habari Consulting geeft u advies op maat bij belangrijke vraagstukken in uw sector. 


Organisatieontwikkeling

Om uw keuzes ook daadwerkelijk te realiseren moet er samenhang zijn tussen de strategische beleidskeuzes, de opzet van de organisatie en de wijze waarop u met medewerkers communiceert. Habari Consulting helpt bij het opnieuw inrichten van de organisatie. Maar nog belangrijker is dat medewerkers op alle niveau's de hoofdkeuzes van uw organisatie kennen en er ook naar handelen. Communicatie in allerlei vormen is daarbij essentiëel. Graag helpen we u met een maatwerkprogramma.


Toezicht

Desgevraagd ben ik beschikbaar voor een toezichthoudende functie binnen het veld van zorg, corporatiewereld of brede maatschappelijke dienstverlening

Habari Consulting

Kortenaerlaan 6

3951CK Maarn

tel. 06-51200734

info@habariconsulting.nl